Raporty Spółek ESPI/EBI

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

18-10-2017 13:57:55 | Bieżący | EBI | 4/2017
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Informacja o spełnianiu zasad ładu korporacyjnego w zakresie niezależności Członków Rady Nadzorczej

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki dotyczący powyższej zasady: Zarząd Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie wskazuje, iż w związku z powołaniem w dniu 5 października 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Pani Patrycji Buchowicz, w obecnym składzie Rady Nadzorczej kryterium niezależności spełnia dwóch Członków Rady Nadzorczej.

  • Krzysztof Kniszner - Prezes Zarządu
  • Jolanta Matczuk - Członek Zarządu