Raporty Spółek ESPI/EBI

Kompleksowa Ugoda pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a grupą Komputronik i innymi CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

08-11-2017 09:44:13 | Bieżący | ESPI | 13/2017
oRB-W: Kompleksowa Ugoda pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a grupą Komputronik i innymi

PAP
Data: 2017-11-08

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • raport_biezacy_CCE_UGODA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 13 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-11-08
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Kompleksowa Ugoda pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a grupą Komputronik i innymi
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 7 listopada 2017 roku umowy –Ugody. Treść głównych założeń znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
  Podstawa prawna: art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/123/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
  Załączniki
  Plik Opis
  raport_biezacy_CCE_UGODA.pdf ugoda pomiedzy CCE a Grupa Komputronik

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-11-08 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Kompleksowa Ugoda pomiędzy Clean&Carbon Energy S.A. a grupą Komputronik i innymi
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2017-11-08
  Rok biezacy 2017
  Numer 13
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.