Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

14-12-2017 15:38:27 | Bieżący | ESPI | 35/2017
oRB: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PAP
Data: 2017-12-14

Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-14
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A._dalej: Spółka_ podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §17 pkt.5 Statutu Spółki i mając na uwadze rekomendację Komitetu Audytu, na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 roku, dokonała wyboru firmy Polinvest-Audit Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza1, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018 roku oraz badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok. Podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod nr 1806.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
_pełna nazwa emitenta_
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-14 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2017-12-14 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
Tytul Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 31-866
Miasto Kraków
Ulica ul. Skarżyńskiego
Nr 14
Tel. (12) 298 05 11
Fax (12) 298 05 12
e-mail unima2000@unima2000.com.pl
NIP 677-20-87-174
REGON 351570688
Data sporzadzenia 2017-12-14
Rok biezacy 2017
Numer 35
adres www unima2000.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.