Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

27-12-2017 11:07:37 | Bieżący | ESPI | 36/2017
oRB: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

PAP
Data: 2017-12-27

Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-27
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna _"Emitent"_ działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości , że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez spółkę zależną IQnet sp. z o.o. umowy na wykonanie instalacji teletechnicznych i niskoprądowych w ramach budowy budynku hotelowego Błonia Park w Krakowie przy ul. 3 Maja. Umowa została podpisana na podstawie zlecenia, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2017 z dnia 17.11.2017 r. Stronami umowy są IQnet sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Wykonawca oraz F.R.B. Inter-Bud sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie - Zlecający. Wartość umowy wynosi 1 945 783,92 zł netto, a termin realizacji prac ustalono na koniec października 2018 roku. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów, a najwyższa z wartości ewentualnych kar umownych nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
_pełna nazwa emitenta_
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
unima2000@unima2000.com.pl unima2000.com.pl
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-27 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2017-12-27 Krzysztof Sikora Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Symbol Emitenta UNIMA 2000 S.A
Tytul Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 31-866
Miasto Kraków
Ulica ul. Skarżyńskiego
Nr 14
Tel. (12) 298 05 11
Fax (12) 298 05 12
e-mail unima2000@unima2000.com.pl
NIP 677-20-87-174
REGON 351570688
Data sporzadzenia 2017-12-27
Rok biezacy 2017
Numer 36
adres www unima2000.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.