Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

28-02-2018 19:47:24 | Bieżący | ESPI | 6/2018
oRB-W: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

PAP
Data: 2018-02-28

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • CCE_sprostowanie_oczywistej_omylki_pisarskiej_NWZA_25_01_18_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-02-28
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. _dalej "Emitent"_ z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 6/25/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 25 stycznia 2018 roku w postaci omyłki rachunkowej. Sprostowanie wraz z tekstem jednolitym prostowanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  Załączniki
  Plik Opis
  CCE_sprostowanie_oczywistej_omylki_pisarskiej_NWZA_25_01_18_r.pdf sprostowanie oczywisrej omyłki pisarskiej NWZA z dnia 25_01_18 r

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-02-28 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2018-02-28
  Rok biezacy 2018
  Numer 6
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.