Raporty Spółek ESPI/EBI

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

24-05-2019 18:19:55 | Bieżący | ESPI | 7/2019
oRB-W: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r.

PAP
Data: 2019-05-24

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • projekty_uchwal_7.2019.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2019
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  IDM SA
  Temat
  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie _dalej: IDMSA lub Emitent_ działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 na godzinę 12:00 w siedzibie spółki przy ul. Mikołajskiej 26 lok. 5 w Krakowie.
  Załączniki
  Plik Opis
  projekty_uchwal_7.2019.pdf Załącznik nr 1 projekty uchwał

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-05-24 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta IDM SA
  Symbol Emitenta IDM SA
  Tytul Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r.
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-027
  Miasto KRAKÓW
  Ulica Mikołajska
  Nr 26 lok 5
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2019-05-24
  Rok biezacy 2019
  Numer 7
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.