Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

29-01-2020 16:55:45 | Bieżący | ESPI | 1/2020
oRB: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

PAP
Data: 2020-01-29

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-29
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. _ dalej "Spółka" _ niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
I. Raporty kwartalne:
Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 20 maja 2020 r.
Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 26 listopada 2020 r.

Zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2020 roku oraz IV kwartał 2020 roku.

II. Raport półroczny:
Jednostkowy raport półroczny za I półroczne 2020 r. - 10 września 2020 r.

III. Raport roczny:
Jednostkowy raport roczny za 2019 r. - 16 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:
par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-180 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Miła 2
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-29 Józef Mikołąjczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Sektor
Kod 00-180
Miasto Warszawa
Ulica Miła
Nr 2
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2020-01-29
Rok biezacy 2020
Numer 1
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.