Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES S.A. wraz z projektami uchwał ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNTFG00017)

28-05-2021 15:46:36 | Bieżący | ESPI | 30/2021
oRB-W: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES S.A. wraz z projektami uchwał

PAP
Data: 2021-05-28

Firma: ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • ALG_Ogloszenie_ZWZ_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • ALG_Projekty_Uchwal_ZWZ_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • ALG_Ogolna_Liczba_Akcji-ZWZ_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • ALG_Pelnomocnictwo_OP-ZWZ_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • ALG_Pelnomocnictwo_OF-ZWZ_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • ALG_Formularz_Glosowania_na_ZWZ_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 30 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-05-28
  Skrócona nazwa emitenta
  ALL IN! GAMES S.A.
  Temat
  Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES S.A. wraz z projektami uchwał
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie _dalej: "Spółka"_ informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021 r. _środa_ na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków.

  Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Spółki.

  Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
  Załączniki
  Plik Opis
  ALG_Ogloszenie_ZWZ_.pdf
  ALG_Projekty_Uchwal_ZWZ_.pdf
  ALG_Ogolna_Liczba_Akcji-ZWZ_.pdf
  ALG_Pelnomocnictwo_OP-ZWZ_.pdf
  ALG_Pelnomocnictwo_OF-ZWZ_.pdf
  ALG_Formularz_Glosowania_na_ZWZ_.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  ALL IN! GAMES S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31 - 621 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  os. Bohaterów Września 82
  _ulica_ _numer_
  +48 12 654 05 19 +48 12 654 05 19
  _telefon_ _fax_
  contact@allingames.com www.allingames.com
  _e-mail_ _www_
  108-001-02-09 142795831
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-05-28 Piotr Żygadło Prezes Zarządu
  2021-05-28 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
  2021-05-28 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta ALL IN! GAMES S.A.
  Tytul Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES S.A. wraz z projektami uchwał
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31 - 621
  Miasto Kraków
  Ulica os. Bohaterów Września
  Nr 82
  Tel. +48 12 654 05 19
  Fax +48 12 654 05 19
  e-mail contact@allingames.com
  NIP 108-001-02-09
  REGON 142795831
  Data sporzadzenia 2021-05-28
  Rok biezacy 2021
  Numer 30
  adres www www.allingames.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.