Raporty Spółek ESPI/EBI

Wstępne wyniki finansowe za 2021 r. TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (PLTWRNV00013)

16-02-2022 09:53:47 | Bieżący | ESPI | 2/2022
oRB: Wstępne wyniki finansowe za 2021 r.

PAP
Data: 2022-02-16

Firma: TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-16
Skrócona nazwa emitenta
TOWER INVESTMENTS S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe za 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Tower Investments S.A. _"Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Tower Investments za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku:

a_ Przychody netto ze sprzedaży- 50.014 tys. zł
b_ EBITDA- 4.039 tys. zł

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:
- są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;
- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;
- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po opublikowania szacunkowych danych.

Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym w dniu 29 kwietnia 2022 roku i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TOWER INVESTMENTS S.A. Developerska _dev_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-411 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wioślarska 8
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 299 73 34
_telefon_ _fax_
info@towerinvestments.pl www.towerinvestments.pl
_e-mail_ _www_
782-25-64-985 302560840
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-16 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TOWER INVESTMENTS S.A.
Tytul Wstępne wyniki finansowe za 2021 r.
Sektor Developerska (dev)
Kod 00-411
Miasto WARSZAWA
Ulica Wioślarska
Nr 8
Tel. +48 (22) 299 73 34
Fax
e-mail info@towerinvestments.pl
NIP 782-25-64-985
REGON 302560840
Data sporzadzenia 2022-02-16
Rok biezacy 2022
Numer 2
adres www www.towerinvestments.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.