Raporty Spółek ESPI/EBI

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOPL00013)

21-12-2022 15:35:07 | Półroczny | ESPI | 43/2022
oUNI-PL: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

PAP
Data: 2022-12-21

Firma: BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zawiadomienie_OFZ_2022-12-21.pdf
 • Arkusz: RAPORT

  Nazwa arkusza: RAPORT


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  RAPORT UNI - PL nr 43 / 2022
  Data sporządzenia: 2022-12-21
  Skrócona nazwa emitenta
  BIO PLANET S.A.
  Temat
  Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
  Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Inny rynek regulowany - podstawa prawna
  Treść raportu:
  Zarząd Bio Planet S.A. informuje, iż w dniu 21 grudnia 2022 roku otrzymał od Organic Farma Zdrowia S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Bio Planet S.A., o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Treść powiadomienia w załączeniu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_OFZ_2022-12-21.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BIO PLANET S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-084 Leszno
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Wilkowa Wieś 7
  _ulica_ _numer_
  +48 22 725 76 94 +48 22 725 68 06
  _telefon_ _fax_
  www.bioplanet.pl
  _e-mail_ _www_
  586-216-07-38 220148650
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2022-12-21 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
  2022-12-21 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu rdu7gmwiu1
  Nazwa raportu UNI-PL
  Symbol raportu UNI-PL
  Nazwa emitenta BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIO PLANET S.A.
  Tytul Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-084
  Miasto Leszno
  Ulica Wilkowa Wieś
  Nr 7
  Tel. +48 22 725 76 94
  Fax +48 22 725 68 06
  e-mail
  NIP 586-216-07-38
  REGON 220148650
  Data sporzadzenia
  Rok biezacy 2022
  Numer 43
  adres www www.bioplanet.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.