Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLMVGMS00011)

30-06-2023 23:21:49 | Bieżący | ESPI | 19/2023
oRB-W: Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

PAP
Data: 2023-06-30

Firma: MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zyciorys_AC_-_RN_MG_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 19 / 2023
  Data sporządzenia: 2023-06-30
  Skrócona nazwa emitenta
  MOVIE GAMES S.A.
  Temat
  Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Movie Games S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Panią Agatę Chyczewską.

  Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zyciorys_AC_-_RN_MG_.pdf Życiorys

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  MOVIE GAMES S.A. Informatyka _inf_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-727 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Wernyhory 29A
  _ulica_ _numer_
  534 206 319
  _telefon_ _fax_
  kontakt@moviegames.pl
  _e-mail_ _www_
  5272723755 360126430
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2023-06-30 Mateusz Wcześniak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MOVIE GAMES S.A.
  Tytul Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
  Sektor Informatyka (inf)
  Kod 02-727
  Miasto Warszawa
  Ulica Wernyhory
  Nr 29A
  Tel. 534 206 319
  Fax
  e-mail kontakt@moviegames.pl
  NIP 5272723755
  REGON 360126430
  Data sporzadzenia 2023-06-30
  Rok biezacy 2023
  Numer 19
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.