Konkurs na prace dyplomowe


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. 

Konkurs na pracę magisterską i licencjacką

 • W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu.
 • Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 czerwca 2017 r.
 • Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody:
  • za najlepszą pracę magisterską - nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace magisterskie - wyróżnienie niepieniężne.
 • Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody:
  • za najlepszą pracę licencjacką - nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł oraz bezpłatny staż na GPW;
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace licencjackie - bezpłatny staż na GPW.


Prace oceniać będzie Kapituła Konkursu w składzie:

 • Dr Wojciech Nagel – Przewodniczący
 • Dr hab., prof. SGH Mieczysław Puławski
 • Dr hab., prof. SAN Konrad Raczkowski
 • Dr hab., prof. PW Janusz Zawiła-Niedźwiecki
 • Dr Tomasz Wiśniewski - Sekretarz

  Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską


Komunikat z wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską i licencjacką 2017

Regulamin konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską oraz licencjacką 2018 zostanie ogłoszony w kwietniu 2018 r.