Projekt B+R w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej  z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR​

Decyzja Zarządu GPW w sprawie rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „Spółka”, „GPW”) w dniu 3 lipca 2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu projektu mającego na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnego systemu transakcyjnego („Platforma Transakcyjna”) z dofinansowaniem ze środków grantowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na tym etapie, łączna wartość wydatków związanych z realizacją projektu przewidywana jest na kwotę 90.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych).

Zarząd Giełdy podjął decyzję o zawarciu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji” kwotą 30.277.090,54 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt cztery grosze).

Od 2013 r. Spółka korzysta z Platformy Transakcyjnej UTP (Universal Trading Platform). Decyzja o rozpoczęciu prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej jest istotna dla dalszego funkcjonowania Giełdy między innymi ze względu na:

https://www.ncbr.gov.pl/

 

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
Nowa platforma transakcyjna – dokument Q&A


Dlaczego dochodzi do zmiany platformy transakcyjnej? Czym właściwie jest platforma i jakie spełnia funkcje?

Technologia giełdowa to coś innego niż technologie stosowane w innych branżach, np. bankowej czy ubezpieczeniowej. System transakcyjny giełdy musi spełniać wygórowane parametry, być wydajny, szybki i dostosowany do zmieniających się potrzeb rynku. Wykorzystywane technologie muszą charakteryzować się wysokim stopniem niezawodności, ponieważ systemy pracują w trybie online z ekspozycją na ogólnoświatowych odbiorów danych. Kilkusekundowe przerwy stanowią już poważny incydent, odczuwalny przez członków giełd oraz zauważany przez jej konkurentów. Dodatkowo system transakcyjny wykorzystywany do obsługi rynków giełdowych musi zapewniać jak najkrótszy czas między złożeniem zlecenia a potwierdzeniem oraz gwarantować wysoką odporność na dużą ilość składanych zleceń. Musi być przystosowany do przyjmowania i przetwarzania nawet setek milionów komunikatów w ciągu dnia oraz do dużej zmienności obciążenia w czasie. Odpowiednio dostosowane do potrzeb giełd oraz ich członków systemy, zapewniające odpowiednie warunki dla przeprowadzania transakcji finansowych, stanowią jeden z najważniejszych elementów, za które odpowiada giełda. Jednocześnie, aby zaspokoić oczekiwania akcjonariuszy i tworzyć dla nich wartość, giełdy starają się zwiększać przychody, m.in. poprzez oferowanie nowych instrumentów finansowych, otwierając nowe platformy obrotu, obniżając opłaty związane z handlem, usprawniając obrót walorami finansowaniu. To wszystko wymaga sprawnie działających rozwiązań technologicznych, które są uniwersalne, zapewniają optymalne metody kontroli i nowoczesne mechanizmy zawierania transakcji oraz mają modułową budowę umożliwiającą swobodne dołączanie kolejnych rynków oraz rozbudowę o nowe funkcjonalności przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów i czasu wdrożenia oraz utrzymania.

Giełdy muszą prowadzić swoją działalność efektywnie, intensyfikując ją na tych obszarach, które zapewniają największe możliwości wzrostu i tym samym przychodów i rezygnując ze świadczenia usług, które nie są dochodowe. Tymczasem w dużej mierze działalność giełdy i to, czy będzie mogła wprowadzać nowego typy usługi czy obniżać koszty transakcji, zależy od posiadanych systemów i od ich dostawców. Systemy teleinformatyczne używane przez giełdy w celu prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi są wysoce specjalistyczne oraz muszą być ściśle dostosowane do potrzeb danej instytucji. Obecnie  rynek dostawców tego typu rozwiązań zdominowany jest przez 4 dostawców, których działalność jest ściśle powiązana z największymi giełdami Europy - Deutsche Borse, LSE, Nasdaq i Euronext. Wybór w tym zakresie jest więc ograniczony, przy jednoczesnym braku dostosowania dostępnych systemów do specyfiki działalności mniejszych giełd europejskich.
 

GPW rozważała zakup bądź samodzielne stworzenie nowej platformy. Dlaczego zdecydowaliście się ostatecznie na to drugie rozwiązanie?

Stworzenie autorskiego systemu transakcyjnego jest wyjściem naprzeciw potrzebom rynku i wdrażanej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Do budowy platformy zachęcił nas też fakt, że coraz więcej mniejszych giełd dopytywało nas o taką możliwość. Nie ukrywamy bowiem, że chcielibyśmy zaoferować to rozwiązanie innym giełdom w regionie czy też na Bliskim Wschodzie. Poza tym widzimy, że dotychczasowi dostawcy systemów w pierwszej kolejności wprowadzają nowinki technologiczne na swoich rynkach macierzystych, a dopiero w dalszej kolejności na innych. To utrudniało nam konkurencję i zależy nam na zmianie tej sytuacji.

Obecnie wykorzystywany system UTP jest eksploatowany na naszym rynku od 6 lat i już w momencie implementacji miał kilkuletnią historię. Biorąc pod uwagę cykl życia systemów transakcyjnych, powinniśmy więc rozważać zmianę technologii w perspektywie 3 – 5 lat. Taki właśnie jest termin realizacji projektu.