Praktyczny Warsztat Inwestowania

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATU:

1. Zarządzanie pozycją.
A. Dlaczego należy zarządzać pozycją
B. Jak wyznaczać wielkość pozycji
C. Gdzie stawiać zlecenia zabezpieczające typu stop loss
D. Jak prowadzić pozycję na rynku i kiedy i jak powracać na rynek po wybiciu zlecenia stop loss.

2. Trendy:
A. Definicja trendu
B. Rodzaje trendów (wzrostowe, boczne, spadkowe i wewnętrzne)
C. Trendy krótko i długoterminowe
D. Linia trendu jako poziom wsparcia lub oporu
E. Kanały trendowe
F. Przebicie linii trendu i ruch powrotny
G. Rysownie linii trendu na skali arytmetycznej i logarytmicznej

3. Poziomy wsparcia i oporu
A. Definicja poziomu wsparcia i oporu
B. Przebicie linii wsparcia i oporu
C. Ruch powroty po przebiciu linii wsparcia i oporu

4. Średnie ruchome
A. Definicja średniej ruchomej
B. Rodzaj średnich ruchomych (zwykła, ważona liniowo i wykładniczo)
C. Średnie ruchome krótko-, średnio- i długoterminowe
D. Średnia ruchoma jako dynamiczny poziom wsparcia lub oporu
E. Przebicie średniej ruchomej w górę lub w dół przez cenę – sygnał kupna lub sprzedaży
F. Układ średnich ruchomych w czasie hossy, bessy i w trendzie bocznym

5. Formacje
A. Formacje zmiany trendu
B. Formacje kontynuacji trendu
C. Formacje zmiany lub kontynuacji trendu

6. Wskaźniki i oscylatory analizy technicznej
A. MACD
B. Rate of Change (ROC)
C. Relative Strength Index (RSI)
D. Parabolic
E. Stochastic
F. Akumulacja/Dystrybucja

WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA:

PROWADZĄCY

  PROF. KRZYSZTOF BOROWSKI
Krzysztof Borowski związany jest z rynkiem kapitałowym od początku lat 90-tych XX w. Pracował zarówno na rynkach zagranicznych jak i krajowym. Specjalizuje się w szeroko rozumianej bankowości inwestycyjnej, a zwłaszcza w analizie technicznej i fundamentalnej, inwestycjach alternatywnych oraz finansach behawioralnych. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku eksperta w Narodowym Banku Polskim oraz profesora w Szkole Głównej Handlowej. W tym ostatnim miejscu pracy prowadzi wykłady z analizy technicznej i fundamentalnej, bankowości inwestycyjnej i finansów behawioralnych na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Jest współtwórcą projektu Giełdowa Akademia Filmowa realizowanego wspólnie z GPW w Warszawie. Autor wielu monografii i artykułów z obszaru rynku finansowego.
 
  DR TOMASZ FILIPIAK
Doktor nauk chemicznych, posiadający ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie, jako inwestor na rynkach finansowych w Polsce i zagranicą. Jego zainteresowania koncentrują się na badaniu zachowania rynków oraz na budowaniu zaawansowanych narzędzi do ich analizy oraz tworzeniu samodzielnie operujących algorytmów (tzw. algotrading). Przeprowadził wiele szkoleń komercyjnych z zakresu inwestowania dla instytucji finansowych i banków w Polsce. Wielokrotnie uczestniczył jako prelegent w konferencjach dotyczących inwestycji na rynkach kapitałowych organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz gazetę „Parkiet”. Ta ostatnia w ramach serii „Profesjonalny Inwestor” opublikowała cykl sześciu artykułów poświęconych wykorzystywaniu zautomatyzowanych algorytmów do spekulacji rynkowych.


SZKOLENIE ON-LINE POPRZEZ APLIKACJĘ Microsoft Teams – link do szkolenia otrzyma każdy
z uczestników po zarejestrowaniu i opłaceniu warsztatu

Literatura pomocna do przygotowania się do zajęć:
1. Murphy J. Analiza techniczna rynków finansowych, Wig-Press, warszawa 1996 (lub późniejszej wydania)
2. Pring M., Podstawy analizy technicznej, Wig-Press, Warszawa 1998 (lub późniejsze).
3. Achelis S.,  Analiza techniczna od A do Z, Wydawnictwo LT&P, Warszawa 1998

Warsztat trwa osiem godzin (w tym 1 godz. przerwy) i realizowany jest jednego dnia, zazwyczaj w soboty.
Koszt warsztatu: 680 PLN.
Sugerujemy odbyć wcześniej szkolenie podstawowe.

Najbliższe terminy warsztatów:
Po wakacjach