Wydarzenie

Indeks WIG na rekordowym poziomie.

2018-01-23 19:06:57

Warszawa, 23 stycznia 2018 r.

Indeks WIG na rekordowym poziomie

KOMUNIKAT PRASOWY

  • 67 933,05 punktów osiągnął WIG w trakcie sesji giełdowej 23 stycznia 2018 r.

Indeks WIG osiągnął 67 933,05 punktów w szczytowym momencie wtorkowej sesji na GPW. Poprzedni rekord miał miejsce 6 lipca 2007 r. i wyniósł wówczas 67568,51 punktów na koniec sesji.

- Osiągnięcie rekordowego poziomu na giełdzie, mierzonego wzrostem wartości indeksu WIG, to potwierdzenie korzystnej sytuacji wśród spółek giełdowych, a także odzwierciedlenie dobrej koniunktury w krajowej gospodarce. Poza rekordami indeksów w ostatnim czasie (WIG-Poland, WIG-banki, WIGdiv) notowaliśmy także wzrost obrotów na rynkach akcji w ubiegłym roku. GPW, ze wzrostem 28% rdr, jest pod tym względem na pierwszym miejscu w Europie wyprzedzając giełdy w Bukareszcie, Wiedniu, a także Deutsche Boerse i Euronext1  – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Na koniec grudnia 2017 r. w indeksie WIG uczestniczyło 391 spółek, których wartość rynkowa stanowiła 98,5% kapitalizacji akcji wszystkich spółek z Głównego Rynku GPW.

Indeks WIG jest pierwszym indeksem giełdowym obliczanym od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość WIG-u wynosiła 1000 pkt. Obecnie indeks obejmuje duże i średnie spółki z podstawowego rynku akcji. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. WIG należy do indeksów dochodowych, co oznacza, że przy jego obliczaniu uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji, jak również dochody z dywidend i praw poboru.

Tabela 1. Zmiany indeksów w okresie 2007-2017 (w pkt)

Rok

WIG
(na koniec roku)

WIG
(maks.
w roku)

WIG
(stopa zwrotu)

2007

55 648,54

67 568,51

10,39

2008

27 228,64

55 521,39

-51,07

2009

39 985,99

40 852,94

46,85

2010

47 489,91

47 911,46

18,77

2011

37 595,44

50 371,74

-20,83

2012

47 460,59

47 920,75

26,24

2013

51 284,25

55 246,40

8,06

2014

51 416,08

55 636,77

0,26

2015

46 467,38

57 379,45

-9,62

2016

51 754,03

51 754,03

11,38

2017

63 746,20

65 733,79

23,17

Źródło: GPW

Tabela 2. Poprzednie rekordy WIG

Data
ustanowienia
rekordu

Wartość
(w pkt)

Zmiana
(w proc.)

Liczba sesji od
ustanowienia
kolejnego rekordu

Liczba lat od
ustanowienia
kolejnego rekordu

1994-03-08

20 760,3

1976%

317

3

2000-03-27

22 868,4

10%

1467

6

2007-07-06

67 568,51

195%

1825

7,5

Źródło: GPW

Uczestnikami indeksu WIG są wszystkie spółki z Głównego Rynku GPW spełniające kryteria bazowe. To, która spółka będzie zaliczona do indeksu WIG, dokonuje się na podstawie danych po ostatnich sesjach lutego, maja, sierpnia i listopada. Nowe spółki kwalifikuje się do indeksu po trzech sesjach od debiutu. Rewizje okresowe dokonywane są po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. Udział jednej spółki w indeksie nie może przekroczyć 10%, a udział spółek z jednego sektora giełdowego nie może przekroczyć 30% w dniu rankingu indeksów. Pakiety spółek, których udziały są powyżej tych limitów, są zmniejszane. Pakiety akcji uczestników indeksu wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie i zaokrąglane do pełnych tysięcy akcji. Jeśli liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż liczba akcji wprowadzonych do obrotu, to pakiet stanowi liczba akcji wprowadzonych do obrotu.
GPW publikuje wartości 33 indeksów, w tym 30 indeksów Głównego Rynku i jeden indeks rynku NewConnect oraz dwa indeksy zewnętrzne. Na Głównym Rynku publikowane są wartości siedmiu indeksów głównych, 14 indeksów sektorowych, sześciu indeksów strategii i trzech indeksów narodowych. Indeks InvestorMS jest indeksem zewnętrznym obliczanym przez giełdę na zlecenie Investors TFI S.A. oraz TBSP.Index jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce.

Wykres 1. Notowania indeksu WIG w okresie 16.04.1991-23.01.2018 (w pkt)


Źródło: GPW

 

Tabela 3. Wartość obrotów (w EUR mln), Akcje, Electronic Order Book

Giełda

Obrót 2016

Obrót 2017

Zmiana r/r

Warsaw Stock Exchange

43 665

55 819

28%

Bucharest Stock Exchange

1 641

2 006

22%

CEESEG - Vienna

27 976

33 377

19%

Budapest Stock Exchange

7 348

8 688

18%

Malta Stock Exchange

78

88

13%

Deutsche Börse

1 184 365

1 300 957

10%

NASDAQ Nordics & Baltics

643 951

704 425

9%

Boerse Stuttgart

16 860

18 310

9%

SIX Swiss Exchange

782 501

835 179

7%

Euronext

1 601 434

1 707 503

7%

Oslo Børs

98 041

103 312

5%

Luxembourg Stock Exchange

74

78

5%

Irish Stock Exchange

23 543

24 143

3%

BME (Spanish Exchanges)

618 930

619 121

0%

Athens Exchange

12 879

11 387

-12%

CEESEG - Prague

6 213

5 270

-15%

Cyprus Stock Exchange

78

58

-26%

Źródło: dane Federation of European Securities Exchanges za 2017 r.

__________________________________________
1 Źródło: dane Federation of European Securities Exchanges za 2017 r.

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.