Wydarzenie

Konferencja PPK

2021-05-20 10:20:11

Fundacja GPW zaprasza do udziału w konferencji poświęconej problematyce PPK oraz długoterminowego oszczędzania na rynku kapitałowym pt. „Perspektywy oszczędzania Polaków, ocena dotychczasowych faz tworzenia PPK, przesłanki dalszego rozwoju”, która odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. Konferencja odbędzie się w formule on line.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest PFR Portal PPK. Konferencja adresowana jest do osób  zainteresowanych rynkiem kapitałowym w Polsce, a także jego uczestników, w szczególności  inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych,  emitentów giełdowych oraz przedsiębiorców. Do udziału zachęcamy również osoby reprezentujące środowiska naukowe, w tym wykładowców akademickich, studentów oraz nauczycieli.

W ramach wydarzenia przewidziane są następujące dyskusje panelowe oraz wystąpienia:

  • Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy, rola rynku  kapitałowego.
  • Ocena dotychczasowych faz tworzenia PPK, kierunki rozwoju, doświadczenia zagraniczne.
  • Jak zachęcić Polaków do oszczędzania? W jaki sposób przekonać ich, że to jest ważne?”

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.

  Program konferencji