Kalendarium zdarzeń rynkowych

Kod: PLGTBCK00297
Nazwa: GETBACK
Skrót: GBK

  Główny Rynek

  Pierwsze notowanie

  Data Instrument Rynek System Kurs odniesienia Waluta
  17-07-2017 Akcja Podstawowy Ciągły 18,50 PLN

   

  Zmiana liczby instrumentów w obrocie

  Data Instrument Rynek System Liczba instrumentów
  w obrocie
  30-10-2017 Akcja Podstawowy Ciągły 100 000 000

   

  Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku

  Data Kod Nazwa Instrument Nazwa animatora
  02-11-2017 PLGTBCK00297 GETBACK Akcja TRIGON

   

  Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta

  Data Kod Nazwa Instrument Nazwa animatora
  29-11-2017 PLGTBCK00297 GETBACK Akcja TRIGON

   

  Zmiana minimalnego kroku notowania

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Nr tablicy kroków notowania Kurs odniesienia
  2018-01-03 PLGTBCK00297 GETBACK GBK Akcja 10 18,40

   

  Zmiana minimalnej wartości transakcji cross

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Minimalna wartość transakcji cross
  2018-01-03 PLGTBCK00297 GETBACK GBK Akcja 30000

   

  Zmiana wskaźnika płynności ESMA

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Wskaźnik płynności ESMA
  2018-01-03 PLGTBCK00297 GETBACK GBK Akcja Nie