Kalendarium zdarzeń rynkowych

Kod: PLLUG0000010
Nazwa: LUG
Skrót: LUG

  NewConnect

  Operacje na papierze

  Data Instrument Rynek System ONP Kurs odniesienia Waluta
  13-09-2017 Akcja Ciągły bd 12,36 PLN

   

  Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku

  Data Kod Nazwa Instrument Nazwa animatora
  02-11-2017 PLLUG0000010 LUG Akcja DM BOS

   

  Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku

  Data Kod Nazwa Instrument Nazwa animatora
  06-11-2017 PLLUG0000010 LUG Akcja DM BDM

   

  Zmiana minimalnego kroku notowania

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Nr tablicy kroków notowania Kurs odniesienia
  2018-01-03 PLLUG0000010 LUG LUG Akcja 9 9,60

   

  Zmiana minimalnej wartości transakcji cross

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Minimalna wartość transakcji cross
  2018-01-03 PLLUG0000010 LUG LUG Akcja 10000

   

  Zmiana wskaźnika płynności ESMA

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Wskaźnik płynności ESMA
  2018-01-03 PLLUG0000010 LUG LUG Akcja Nie