Komunikaty i uchwały GPW

 • Uchwały Zarządu GPW | 24-11-2017

  QUERCUS MULTISTRATEGY (Uchwała Nr 1381/2017)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 015 wyemitowanych przez QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

 • Uchwały Zarządu GPW | 23-11-2017

  PZU FIZ AKORD (Uchwała Nr 1370/2017)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii P wyemitowanych przez PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

 • Uchwały Zarządu GPW | 22-11-2017

  VISTAL GDYNIA (Uchwała Nr 1366/2017)

  w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1168/2017 Zarządu Giełdy z dnia 2 października 2017 r.

 • Uchwały Zarządu GPW | 22-11-2017

  ALMA MARKET (Uchwała Nr 1365/2017)

  w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na Głównym Rynku GPW

 • Uchwały Zarządu GPW | 21-11-2017

  PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH - FIZ (Uchwała Nr 1363/2017)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii K wyemitowanych przez PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

 • Uchwały Zarządu GPW | 21-11-2017

  VISTAL GDYNIA (Uchwała Nr 1362/2017)

  w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na Głównym Rynku GPW

 • Uchwały Zarządu GPW | 21-11-2017

  ZAKŁADY AUTOMATYKI „POLNA” (Uchwała Nr 1361/2017)

  w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki ZAKŁADY AUTOMATYKI „POLNA” S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 21-11-2017

  ING BANK N.V. (Uchwała Nr 1360/2017)

  w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez ING BANK N.V.

 • Uchwały Zarządu GPW | 20-11-2017

  RAIFFEISEN CENTROBANK AG (Uchwała Nr 1358/2017)

  w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

 • Komunikaty | 20-11-2017

  Raiffeisen Centrobank AG (Komunikat)

  Informacje dotyczące zmiany daty ostatniego notowania/ przedterminowego wykupu certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,54% 695 389 339,82
24-11-2017

RESPECT

0,89% 285 727 614,73
24-11-2017

WIGdiv

0,15% 230 781 432,82
24-11-2017

mWIG40

0,37% 220 884 559,78
24-11-2017