Akty prawne regulujące zasady zasady działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. znajdują się z prawej strony - "Dokumenty do pobrania"