INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA STRONY PODMIOTOWEJ BIP GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Nawigacja:
Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umożliwia menu przedmiotowe, umieszczone w górnej części ekranu.

Użytkownik strony może wybrać określoną informację zamieszczoną w odpowiedniej zakładce menu przedmiotowego.

Po kliknięciu na wybraną zakładkę rozwija się właściwa treść podstrony, która widoczna jest w środkowej części ekranu.

Przejście do strony głównej GPW S.A. jest możliwe poprzez kliknięcie logotypu GPW umieszczonego w lewym górnym rogu strony.

Przejście na stronę główną BIP możliwe jest poprzez menu na dole strony O SPÓŁCE - Biuletyn Informacji Publicznej.

Wyszukiwanie informacji:
Znalezienie potrzebnych informacji ułatwia mechanizm wyszukiwania w witrynie, znajdujący się w prawym górnym rogu strony.