Skaner Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

Uczestnicy rynku kapitałowego często wyrażali wątpliwości co do zgodności oświadczeń niektórych spółek z  rzeczywistością oraz jakości wyjaśnień w przypadku niestosowania danej zasady. Poprawność oświadczeń emitentów będzie poddawana weryfikacji, w większym niż dotychczas stopniu. Na skuteczność tych działań będzie mieć jednak bezpośredni wpływ zaangażowanie zainteresowanych, dlatego warto włączyć się w  monitorowanie spółek pod kątem zgodności stanu stosowania przez nie zasad ładu korporacyjnego z  publikowanymi oświadczeniami. Do tego rodzaju aktywności zachęcić mają nowe rozwiązania w zakresie lepszej wizualizacji informacji na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego  publikowanych przez spółki.

Umożliwienie inwestorom i analitykom przeglądania oświadczeń w różnych zestawieniach i wariantach, porównywanie spółek pod względem stosowania przez nie czy to określonych zasad, czy też ich liczby ogółem, powinny przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tematyką ładu korporacyjnego i zaangażowania akcjonariuszy w sprawy spółek.

Uwaga!  Skaner Dobrych Praktyk funkcjonuje wyłącznie w oparciu o informacje przekazywane poprzez system EBI przez spółki giełdowe na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, stąd też zakres danych prezentowanych w Skanerze Dobrych Praktyk stanowi odzwierciedlenie ww. informacji opublikowanych przez spółki. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz obowiązki informacyjne z nimi związane weszły w życie 1 lipca 2021 r.  Spółki notowane na GPW powinny opublikować informację o aktualnym stanie stosowania zasad DPSN2021 do 31 lipca 2021 r.

 

>> Skaner Dobrych Praktyk <<