Rekomendowane praktyki w komunikacji spółek z inwestorami indywidualnymi

Ministerstwo Skarbu Państwa wraz z ekspertami opracowało zestaw modelowych praktyk relacji inwestorskich. Celem publikacji przygotowanej w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego jest poprawa komunikacji spółek notowanych na giełdzie z inwestorami indywidualnymi.

Nad zestawem 10 wzorcowych praktyk pracowali eksperci z MSP, KNF, GPW, KDPW, SEG, SII, SGH.

Autorzy "Rekomendowanych praktyk…” zachęcają spółki, by relacje z inwestorami indywidualnymi wpisały do swoich strategii. Pokazują na przykładach, jak stosować nowoczesne narzędzia w komunikacji i jak najskuteczniej badać potrzeby i zachowania inwestorów. Podkreślają także, że spółki powinny równo traktować wszystkich akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, zapewniając im taki sam dostęp do informacji.

Publikacja „Rekomendowane praktyki komunikacji spółek notowanych z inwestorami indywidualnymi” dostępna jest poniżej w wersji PDF.

  Rekomendowane praktyki komunikacji spółek notowanych z inwestorami indywidualnymi