Standardy dla systemu zarządzania zgodnością - przeciwdziałanie korupcji oraz system ochrony sygnalistów  

Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dnia 8 października 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. przyjęła ,,Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ’’, które są wynikiem pracy ekspertów reprezentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego, wchodzących w skład Komitetu konsultacyjnego GPW ds. Compliance: Marcin Gomoła (T-Mobile Polska S.A), Monika Gorgoń (Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.),  dr Wojciech Nagel (Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.), Marek Słomski (Doradca Zarządu Izby Domów Maklerskich),  dr Anna Partyka–Opiela (DZP), Agnieszka Chojnacka (Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.), Izabela Kozłowska (NBP),   Marcin Góral (PZU S.A.), Mariusz Witalis ( EY),  Katarzyna Zielińska (Mercedes-Benz Polska), Tomasz Wypych (PKN ORLEN S.A.), Marcin Szczepański (Siemens Polska), Sławomir Chmielewski (Orange Polska S.A.), Marcin Prell (Santander Bank Polska S.A.), Wojciech Graczyk (innogy Polska S.A.).

Dokument zawiera rekomendacje co do sposobu ukształtowania funkcji compliance w organizacji, a także wprowadzenia rozwiązań które, minimalizują ryzyko powstania zachowań nieetycznych sprzyjających korupcji i konfliktowi interesów. Standardy te ponadto wychodzą naprzeciw projektowanym zmianom w regulacjach takich jak ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wskazując jakie działania wyczerpują znamiona pojęcia „należytej staranności” w zakresie ukształtowania procedur i procesów w organizacji zapobiegających zjawisku korupcji . Dokument nie wymaga raportowania o sposobie wypełniania przez spółki  wytycznych zawartych w Standardach.

Pytania  dotyczące Standardów prosimy przesyłać na adres: .