Wskazówki Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w zakresie stosowania zasad Dobrych Praktyk 2021

Dopełnieniem treści Dobrych Praktyk są Wskazówki w zakresie stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Wskazówki zostały zredagowane przez Komitet ds. Ładu Korporacyjnego, w oparciu o zgłaszane pytania i na bieżąco pojawiające się praktyczne zagadnienia. Przygotowane w formule Q&A Wskazówki pomogą w zrozumieniu intencji, którymi kierowali się autorzy Dobrych Praktyk przy formułowaniu konkretnych zasad, a także wskażą emitentom i inwestorom, jakie warunki muszą zostać spełnione by uznać daną zasadę za stosowaną.

Wskazówki będą uzupełniane w  miarę pojawiania się nowych zagadnień zgłaszanych przez spółki i inwestorów.

  Wskazówki DPSN2021