Dobre Praktyki

Zbiór Dobrych Praktyk 2016 jest wynikiem pracy ekspertów reprezentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego, wchodzących w skład Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego.

Do prac w Komitecie zostały zaproszone następujące instytucje: Komisja Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Polski Instytut Dyrektorów. W pracach Komitetu brali udział również: Paweł Gładysz, Leszek Koziorowski, Andrzej S. Nartowski, Andrzej Sołdek, Krzysztof Szułdrzyński. Pracami komitetu kierowała Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW przy wsparciu Janusza Sochańskiego z Działu Emitentów GPW.

Projekt dokumentu został poddany publicznym konsultacjom, w których wzięli udział m.in. przedstawiciele emitentów i inwestorów giełdowych.

Zadaj pytanie

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących Dobrych Praktyk, w oparciu o nadesłane pytania GPW utworzy sekcję najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Pytania prosimy przesyłać na adres:

 • Ład Korporacyjny

  • Rada Giełdy przyjęła nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
  • Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 r. 

  Rada Giełdy 13 października podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” nawiązują i wyrażają tradycję polskiego ruchu corporate governance, którego pierwszym sformalizowanym dokumentem był zbiór zasad „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2002”. Cieszę się, że GPW kontynuuje tę dobrą tradycję, dostosowuje ją do aktualnych realiów rynkowych i regulacji europejskich. Zmiany w zbiorze Dobrych Praktyk mają na celu dalszą poprawę jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego - powiedział Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy.

  Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 - Podręcznik Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

  Czytaj więcej  
 • Praktyki w Komunikacji z Inwestorami

  Rekomendowane praktyki w komunikacji spółek z inwestorami indywidualnymi

  Ministerstwo Skarbu Państwa wraz z ekspertami opracowało zestaw modelowych praktyk relacji inwestorskich. Celem publikacji przygotowanej w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego jest poprawa komunikacji spółek notowanych na giełdzie z inwestorami indywidualnymi.

  Czytaj więcej  

Komunikaty operacyjne GPW

19-02-2018

Komunikat KNOCK-OUT

Informujemy, ze obrot certyfikatami INTLUSJ18762 zostaje zawieszony ze wzgledu na wniosek emitenta - zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial...

Pełna lista komunikatów operacyjnych

Komunikaty i uchwały GPW

20-02-2018

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ (Uchwała Nr 146/2018)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Pełna lista Uchwał i komunikatów GPW

 

19-02-2018

J.P. Morgan AG (Komunikat)

Spółka J.P. Morgan AG z siedzibą w Frankfurcie nad Menem w Republice Federalnej Niemiec, złożyła wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie w charakterze członka giełdy